Βρέθηκαν καταχωρημένα συνολικά 17 δίστιχα για "Lena Sigma". Εμφανίζεται η σειρά 1 - 17

Τ εμόν η καρδια αμον ταπάν
καμίαν κι ματούται,
καρφίν να παιρτς και κρους απάν
σο χερ ις θα καρφούται.

Αριθμός καταχώρησης 335 · Προστέθηκε 18.10.2020, 11:13 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 2 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Lena Sigma ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Μ ανοίτε τα παράθυρα
μ ελέπω την ημέραν,
έσκισαν το καρδόπο μου
και τη χαρά μ επαίραν.

Αριθμός καταχώρησης 334 · Προστέθηκε 10.10.2020, 14:43 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εγώ καμίαν κ έμευα
κακότυχος να είμαι,
όλιον ο κόσμον να κουρφίζ
και για τ εσέν δεν κ είμαι.

Αριθμός καταχώρησης 333 · Προστέθηκε 10.10.2020, 14:42 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 3 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΑΓΑΠΗ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εδούλεψα ογράσεψα
και η ζωή μ κ ελλάεν,
όθεν κλαδίν επίασα
εσάπεν κι εκουράεν.

Αριθμός καταχώρησης 332 · Προστέθηκε 10.10.2020, 14:41 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Όλιον ο κόσμον καμ και ζει
εγώ μανάχον πίνω,
τ άψιμον ντ έχω απές σην ψυ μ
με το ρακίν θα βζήνω.

Αριθμός καταχώρησης 331 · Προστέθηκε 10.10.2020, 14:39 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Lena Sigma ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εκεί σο πέραν το ραχίν
όντες τσοκεύ η δύσα,
σ εμέν καμίαν κι μερών
πάντα σκοτία πίσσα.

Αριθμός καταχώρησης 330 · Προστέθηκε 10.10.2020, 14:26 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Τ άστρα τ ουρανου τσίζνε με
εφτάγν εμεναν φως ι,
τσίξον με τρυγωνίτσα μου
ντ επέμνα μαναχός ι.

Αριθμός καταχώρησης 329 · Προστέθηκε 05.10.2020, 23:29 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 1 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΑΣΤΕΡΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Λιθάρ ντο κείσαι αιρετίν
σο κεμερόπο μ κες ι,
ρούξον κι έπαρ το ψόπο μου
ας θάφνε με αδακές ι.

Αριθμός καταχώρησης 323 · Προστέθηκε 02.10.2020, 15:27 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Χρήστος Αντωνιάδης ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Οντες θα ερται το γιαβρί μ
κανείς μη στοιχαριάζ με,
ας έρται αναχάπαρα
γλυκέα ας αχπαράζ με.

Αριθμός καταχώρησης 322 · Προστέθηκε 02.10.2020, 10:58 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 1 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΑΓΑΠΗ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εμέν κατηορούνε με
ζαέρ κι γιαραεύω,
θα πω ρωτώ τ αρνόπο μου
κι ατό θα ινιανεύω.

Αριθμός καταχώρησης 316 · Προστέθηκε 02.10.2020, 10:39 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 1
Κατηγορία ΚΑΤΑΡΕΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εμέν κατηορούνε με
και ντο κι πρεπ πα λέγνε,
Θεός να δί ατς έναν τέρτ
εμέν ν απιδιαβαίνε.

Αριθμός καταχώρησης 315 · Προστέθηκε 02.10.2020, 10:38 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΤΑΡΕΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Χάρτσον με έναν τέρεμα ς
χάρτσον με έναν γέλος,
πασκειμ ντο εν με την παράν
αφορισμένο γένος

Αριθμός καταχώρησης 234 · Προστέθηκε 28.09.2020, 22:50 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΑΓΑΠΗ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ν αϊλί εμέν να βάι εμέν
εγώ πως θ αποθάνω,
φοούμαι εποίκα κρίματα
και θα κακοπαθάνω.

Αριθμός καταχώρησης 157 · Προστέθηκε 28.09.2020, 18:02 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ν αϊλί εμέν π εγέρασα
σα δέντρα επεκούμπσα,
ατά πα ελυπέθανε
τα φύλλα τουν ερούξαν.

Αριθμός καταχώρησης 156 · Προστέθηκε 28.09.2020, 18:00 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εμέν κατηορούνε με
ντο τραωδώ και πίνω,
κανείς κ εξέρ πόσον πονώ
και πόσα δάκρια ξύνω.

Αριθμός καταχώρησης 74 · Προστέθηκε 28.09.2020, 14:26 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Καρδόπο μ ατεβίρευτον
και πως ετεβιρεύτες,
άλλο κ είπες κ εγέλασες
άλλο κ εκαλατσεύτες.

Αριθμός καταχώρησης 73 · Προστέθηκε 28.09.2020, 14:24 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Κατ έπαθαν τ ομματοπα μ
και δάκρια κι κρατούνε,
θα κρούω και στραβών ατα
τ έμορφα ντες τερούνε.

Αριθμός καταχώρησης 72 · Προστέθηκε 28.09.2020, 14:22 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΜΑΤΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση

1