Βρέθηκαν καταχωρημένα συνολικά 16 δίστιχα για "ΒΑΣΑΝΑ". Εμφανίζεται η σειρά 1 - 16

Εποίκες όλια όμορφα
Θεέ μ’ συνορθιασμένα
εμέναν πώς ενέσπαλες
μ’ ομμάτια δακρυσμένα;

Αριθμός καταχώρησης 343 · Προστέθηκε 05.12.2020, 21:47 · Καταχωρητής Juanita · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εδούλεψα ογράσεψα
και η ζωή μ κ ελλάεν,
όθεν κλαδίν επίασα
εσάπεν κι εκουράεν.

Αριθμός καταχώρησης 332 · Προστέθηκε 10.10.2020, 14:41 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Όλιον ο κόσμον καμ και ζει
εγώ μανάχον πίνω,
τ άψιμον ντ έχω απές σην ψυ μ
με το ρακίν θα βζήνω.

Αριθμός καταχώρησης 331 · Προστέθηκε 10.10.2020, 14:39 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Lena Sigma ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εκεί σο πέραν το ραχίν
όντες τσοκεύ η δύσα,
σ εμέν καμίαν κι μερών
πάντα σκοτία πίσσα.

Αριθμός καταχώρησης 330 · Προστέθηκε 10.10.2020, 14:26 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Τ εμά τα τέρτια τέρτια ειν
τ εσά πα είναι άλλα
έρχουμαι να λαρώντς ατα
εσύ θέκς απάν κι άλλα

Αριθμός καταχώρησης 324 · Προστέθηκε 02.10.2020, 21:58 · Καταχωρητής Juanita · Δημοτικότητα 2 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Κατήβασές με σο τεμέλ
τ οσπίτ ιμ επεδράντσες,
το βίο μ όλιον έφαες
εμέναν επερφάντσες.

Αριθμός καταχώρησης 318 · Προστέθηκε 02.10.2020, 10:50 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εγώ με το παλιόν το τερτ
καμίαν κ εκοιμέθα,
πάντα καινούργα βάσανα
ντο να φταω ευρέθα.

Αριθμός καταχώρησης 307 · Προστέθηκε 02.10.2020, 10:21 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εγώ το ρακιν πίν ατο
αρ άμον το νερόν ι,
τραωδιας θα λέω σας
απόψ ους να μερών ι.

Αριθμός καταχώρησης 305 · Προστέθηκε 02.10.2020, 10:17 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 1 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ρακίν εμέν μη δείτε με
εγώ όντες πίνω κλαίω,
εγώ όντες τραγωδώ πονώ
και μοιρολόγια λέγω.

Αριθμός καταχώρησης 241 · Προστέθηκε 30.09.2020, 21:25 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 3 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Λέγνε με κατι τραγωδείς
λέατς λαλόπον κ έχω,
λέγνε με κατι χαίρεσαι
λέατς καρδόπον κ έχω.

Αριθμός καταχώρησης 242 · Προστέθηκε 30.09.2020, 21:24 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 3 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ραχιά και ραχιοκέφαλα
ανοίξτεν θα περάνω,
ορία παίρετε άψιμον
όντες αναστενάζω.

Αριθμός καταχώρησης 246 · Προστέθηκε 30.09.2020, 21:23 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Όντες εφτάω αχ και βαχ
τα χιόνια όλια λίουν,
τα δάκρυα μ’ στάζνε σ άψιμον
και τα τσιλίδια βζήουν.

Αριθμός καταχώρησης 266 · Προστέθηκε 30.09.2020, 21:14 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Πολλά να λέω κ επορώ
ολία κι κανείνταν,
να λέω σας τα τερτοπα μ
μερών και κι τελείνταν.

Αριθμός καταχώρησης 268 · Προστέθηκε 30.09.2020, 21:13 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Σου ουρανού το υψηλόν
ση θάλασσας το βάθος,
πουθέν κ εβρέθεν γιατρικόν
και για τ εμόν το πάθος.

Αριθμός καταχώρησης 163 · Προστέθηκε 28.09.2020, 18:16 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 1 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ν αϊλί εμέν π εγέρασα
σα δέντρα επεκούμπσα,
ατά πα ελυπέθανε
τα φύλλα τουν ερούξαν.

Αριθμός καταχώρησης 156 · Προστέθηκε 28.09.2020, 18:00 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εμέν κατηορούνε με
ντο τραωδώ και πίνω,
κανείς κ εξέρ πόσον πονώ
και πόσα δάκρια ξύνω.

Αριθμός καταχώρησης 74 · Προστέθηκε 28.09.2020, 14:26 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΒΑΣΑΝΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση

1