Βρέθηκαν καταχωρημένα συνολικά 1 δίστιχα για "ΧΩΡΙΣΜΟΣ". Εμφανίζεται η σειρά 1 - 1

Άλλο κι καλατσεύω σε
άλλο μη καλατσεύς με,
άλλο σ οσπίτ ις κ έρχουμαι
άλλο μη γιανασεύς με.

Αριθμός καταχώρησης 64 · Προστέθηκε 28.09.2020, 15:51 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΧΩΡΙΣΜΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση

1