Βρέθηκαν καταχωρημένα συνολικά 9 δίστιχα για "ΠΑΡΧΑΡΙΑ". Εμφανίζεται η σειρά 1 - 9

Εκείν το πέραν τα ραχιά
πως επεμναν αχλόια,
εμάς εφααν τα τερτια
και στη χωρας τα λόια.

Αριθμός καταχώρησης 311 · Προστέθηκε 02.10.2020, 10:30 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΠΑΡΧΑΡΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Τσοπάνος με τα πρόατα
λάσκεται τα ραχία,
πίνει τα κρύα τα νερά,
και σύρ τη μαναχία.

Αριθμός καταχώρησης 276 · Προστέθηκε 30.09.2020, 20:59 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 2 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΠΑΡΧΑΡΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εσύ θ επέγνες σον παρχάρ
εμέναν κατ ελάλνες,
καλά ντου κ έρθα με τ εσέν
τ ιμσόν την ψυ μ θ εβγάλνες.

Αριθμός καταχώρησης 216 · Προστέθηκε 28.09.2020, 20:14 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΠΑΡΧΑΡΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Παρχάρ ας έεις τα μάραντα ς
ας έεις τα μανουσάκια ς,
ας έεις τα κρύα τα νερά ς
τ’ έμορφα τα τσιτσάκια ς.

Αριθμός καταχώρησης 147 · Προστέθηκε 28.09.2020, 17:20 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΠΑΡΧΑΡΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Κρύον νερόν του παρχαρί
κι εγώ είμαι διψασμένον,
τσ’ εγάπς εγκάλιαν εύκαιρον
κι εγώ είμαι νυσταγμένον.

Αριθμός καταχώρησης 148 · Προστέθηκε 28.09.2020, 17:19 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΠΑΡΧΑΡΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Κόρη παρχαροπούλα είσαι
ρομάνας θεατέρα,
εσέν π’ ελέπ την Κερεκήν,
κι πάει ους τη Δευτέρα.

Αριθμός καταχώρησης 151 · Προστέθηκε 28.09.2020, 17:18 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΠΑΡΧΑΡΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ρομάνες πάτε σον παρχάρ
καλά δουλείας ποίστεν,
όντες τρώτεν τ’ ανθόαλαν
το μερτικό μ αφήστεν.

Αριθμός καταχώρησης 153 · Προστέθηκε 28.09.2020, 17:17 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΠΑΡΧΑΡΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Απάν σα παρχαροτοπια
θα χτίζω έναν φωλέαν,
ν απιδιαβαίνω τη σεβντιά
και τ εσον τη θωρέαν.

Αριθμός καταχώρησης 66 · Προστέθηκε 28.09.2020, 14:05 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΠΑΡΧΑΡΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Να σαν εσάς ψηλά ρασιά
πάντα χλωροφοράτε
διαβαίνε χρόνια και καιροί
καμίαν κι γεράτε.

Αριθμός καταχώρησης 61 · Προστέθηκε 28.09.2020, 13:50 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΠΑΡΧΑΡΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση

1