Βρέθηκαν καταχωρημένα συνολικά 7 δίστιχα για "ΜΑΤΙΑ". Εμφανίζεται η σειρά 1 - 7

Τρώω τ ομμάτια ς τρώ ατα
μαύρα κι άμον σταφύλια,
φίλεμαν κι χορτάεται
ατού σε σα τα χείλια.

Αριθμός καταχώρησης 85 · Προστέθηκε 28.09.2020, 22:08 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΜΑΤΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ατά τ ομμάτιας τ έμορφα
έεις ατα μαθεμένα,
κλώεις ατα να τερούν αλλού
κι ατά τερούν εμένα.

Αριθμός καταχώρησης 143 · Προστέθηκε 28.09.2020, 18:22 · Καταχωρητής Σοφία · Δημοτικότητα 3 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΜΑΤΙΑ · Προέλευση ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Λένα Σιαμίδου ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Είδα τ ομμάτια ς είδ ατα
είδ ατα διακρωμένα,
φοούμαι γιαμ εντόκε σεν
η μάνα ς για τ εμένα.

Αριθμός καταχώρησης 98 · Προστέθηκε 28.09.2020, 16:32 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 5 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΜΑΤΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ατά τ ομμάτια που ελέπ
πως να μη παλαλούται,
άψιμον να εν καίεται
κρεμός να εν σκοτούται.

Αριθμός καταχώρησης 65 · Προστέθηκε 28.09.2020, 15:50 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 1 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΜΑΤΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Κατ έπαθαν τ ομματοπα μ
και δάκρια κι κρατούνε,
θα κρούω και στραβών ατα
τ έμορφα ντες τερούνε.

Αριθμός καταχώρησης 72 · Προστέθηκε 28.09.2020, 14:22 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΜΑΤΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Απο φκακιές τερείς πουλί μ
τ ομμάτια ς να εβγαίνε,
σεράντα χρόνια να νεστεύς
ντ εποίκες κ επεβγαίνε.

Αριθμός καταχώρησης 56 · Προστέθηκε 28.09.2020, 13:43 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΜΑΤΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Εγώ αδά κι ίνουμαι
εγώ αδά κι στέκω,
τ ομμάτια μ χαντιλιάουνταν
εσέν οντες ελέπω.

Αριθμός καταχώρησης 24 · Προστέθηκε 28.09.2020, 09:22 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΜΑΤΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση

1