Βρέθηκαν καταχωρημένα συνολικά 11 δίστιχα για "ΚΑΡΔΙΑ". Εμφανίζεται η σειρά 1 - 11

Έπαρ μαχαίρ και κάρφα το
σην κάρδια μ το καμμένον,
το αίμαν ντο θα τσιμπονίζ
θα εν φαρμακωμένον.

Αριθμός καταχώρησης 344 · Προστέθηκε 28.02.2021, 15:25 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Τ εμόν η καρδια αμον ταπάν
καμίαν κι ματούται,
καρφίν να παιρτς και κρους απάν
σο χερ ις θα καρφούται.

Αριθμός καταχώρησης 335 · Προστέθηκε 18.10.2020, 11:13 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 2 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Lena Sigma ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Μ ανοίτε τα παράθυρα
μ ελέπω την ημέραν,
έσκισαν το καρδόπο μου
και τη χαρά μ επαίραν.

Αριθμός καταχώρησης 334 · Προστέθηκε 10.10.2020, 14:43 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Καρδια μ απαρεγόρετον
πως να παρηγορώ σε,
εσέν τα τέρτια έφααν
και κι κατηγορώ σε.

Αριθμός καταχώρησης 320 · Προστέθηκε 02.10.2020, 10:52 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Καρδια μ να έσνε σίδερον
γεράν να μη εφέρνες,
τοι τουσμανίων τα λοϊα
όλια να υποφέρνες.

Αριθμός καταχώρησης 319 · Προστέθηκε 02.10.2020, 10:51 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ντο έεις καρδία μ και πονείς
ντο έεις κι αναστενάζεις,
από βαθέα καίεσαι
και έξ βρουλαν κ εβγάλεις.

Αριθμός καταχώρησης 258 · Προστέθηκε 30.09.2020, 21:17 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Τη καρδιας ιμ το γερίν
ακράνοιχτον επέμνεν,
τα δύο χέρια μ’ τ’ άκλερα
την έλα σ’ αναμέν’νε.

Αριθμός καταχώρησης 154 · Προστέθηκε 28.09.2020, 17:11 · Καταχωρητής Xaroula Siam · Δημοτικότητα 6 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Σάββας Τσενεκίδης ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Καρδόπο μ ατεβίρευτον
και πως ετεβιρεύτες,
άλλο κ είπες κ εγέλασες
άλλο κ εκαλατσεύτες.

Αριθμός καταχώρησης 73 · Προστέθηκε 28.09.2020, 14:24 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Αναθεμα σε καρδια μ
καρδια μ αναθεμα σε,
και με τ ατό το νούνιγμαν
βερέμ θα φερτς και χάσαι.

Αριθμός καταχώρησης 71 · Προστέθηκε 28.09.2020, 14:17 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 1 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Τ εμόν η καρδια γεραλίν
αν κλαίω θα ματούται
άμον τη λάμπας το γυαλίν
απάν να κρους τσακούται.

Αριθμός καταχώρησης 12 · Προστέθηκε 27.09.2020, 22:31 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 2 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Η καρδια μ ετσουρούεψεν
εέντον δύο αυλάκια
ασ έναν τρέχνε τ αίματα
κι ασ άλλο τα φαρμάκια.

Αριθμός καταχώρησης 2 · Προστέθηκε 27.09.2020, 19:48 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 5 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΚΑΡΔΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση

1