Βρέθηκαν καταχωρημένα συνολικά 14 δίστιχα για "ΘΑΝΑΤΟΣ". Εμφανίζεται η σειρά 1 - 14

Εσύ σον Άδην ΄κι έπρεπες,
σον Άδην ντ έργον είχες.
Σον Άδην πρέπνε γέροντοι
και ταλαιπωρημένοι

Αριθμός καταχώρησης 349 · Προστέθηκε 30.04.2021, 08:15 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ο θάνατον τριύλισεν
κι επαίρεν το παιδίν ατς,
καλομάνα μ΄ χαΐνενα
εφτούλτσεν τα μαλλία τς.

Αριθμός καταχώρησης 340 · Προστέθηκε 19.11.2020, 00:17 · Καταχωρητής Σε ενα ποδαρ · Δημοτικότητα 1 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Σε ενα ποδαρ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Λιθάρ ντο κείσαι αιρετίν
σο κεμερόπο μ κες ι,
ρούξον κι έπαρ το ψόπο μου
ας θάφνε με αδακές ι.

Αριθμός καταχώρησης 323 · Προστέθηκε 02.10.2020, 15:27 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Χρήστος Αντωνιάδης ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Θα βγαίνω σα ουράνια
θα δίω αναφοράδες
τ εμόν την ψην Θεός κι παίρ
θα κλεφν ατο οι νυφάδες.

Αριθμός καταχώρησης 222 · Προστέθηκε 28.09.2020, 19:49 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Που αποθάν κι κλώσκεται
και που γερά κι νίται,
έλα τ αρνόπο μ με τ εμέν
ντ εποίκες με κανίται.

Αριθμός καταχώρησης 162 · Προστέθηκε 28.09.2020, 18:13 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ν αϊλί εμέν να βάι εμέν
εγώ πως θ αποθάνω,
φοούμαι εποίκα κρίματα
και θα κακοπαθάνω.

Αριθμός καταχώρησης 157 · Προστέθηκε 28.09.2020, 18:02 · Καταχωρητής Lena Sigma · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Και με το τουλουμόπο μου
σον Άδ θα κατηβαίνω,
εκεί παραπονέματα
εναν βράδον κι μένω.

Αριθμός καταχώρησης 122 · Προστέθηκε 28.09.2020, 17:37 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Αν αποθάνω θάψτε με
σύρτεν απάν ιμ χώμαν,
αφήστε με παράθυρον
να λέπω την τρυώνα μ.

Αριθμός καταχώρησης 38 · Προστέθηκε 28.09.2020, 13:09 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Αν αποθάνω θάψτε με
και σ ασερονοκόλια
να ελέπω το μικρόν τ αρνί μ
πως συρ εξ τα χοχόλια.

Αριθμός καταχώρησης 37 · Προστέθηκε 28.09.2020, 13:07 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ας τρώομε κι ας πίνομε
ντ εφτάμε θ απομέν μας,
από καρσίν ο θάνατον
κάθεται κι αναμέν μας.

Αριθμός καταχώρησης 36 · Προστέθηκε 28.09.2020, 13:05 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Ας τρώομε κι ας πίνομε
εμείς ας τραωδούμε,
αούτ ο κόσμον ψεύτικον
πασκειμ παντα θα ζούμε.

Αριθμός καταχώρησης 35 · Προστέθηκε 28.09.2020, 13:04 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Σο Θεον βαρυ να μη εν
κα θα λέω παιδία,
ο θάνατον κι σύρκεται
τς εγάπ ς αροθυμία.

Αριθμός καταχώρησης 28 · Προστέθηκε 28.09.2020, 09:37 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Αουτ ο κόσμον ψεύτικον
καμίαν κι τελείται,
πολλά να ζεις πεζεύκεται
ολίον κι κανείται.

Αριθμός καταχώρησης 23 · Προστέθηκε 28.09.2020, 09:20 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Αουτ ο κόσμον ψεύτικον
σ εμάς εν ερωνεία,
τρυώνα μ θ αποθάνομε
ελ ας φιλούμε μίαν.

Αριθμός καταχώρησης 22 · Προστέθηκε 28.09.2020, 09:19 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση

1