Βρέθηκαν καταχωρημένα συνολικά 8 δίστιχα για "ΕΚΚΛΗΣΙΑ". Εμφανίζεται η σειρά 1 - 8

Απάν σον Άγιον Πνεύματον
κερίν εξέβα νάφτω
είδα τεν και κατ έπαθα
τον κύρνατς ανασκάφτω

Αριθμός καταχώρησης 351 · Προστέθηκε 02.05.2021, 13:54 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΕΚΚΛΗΣΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Στεφανομένον είδα σε
α σην αυλιά ς εξέβες,
την ψυ μ σα δύο έσκισες
περαν περού εδέβες.

Αριθμός καταχώρησης 93 · Προστέθηκε 28.09.2020, 22:05 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΕΚΚΛΗΣΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Πουλί μ σα σημαδέματα ς
η κεμεντζέ μ θα κλαίει,
τα μυστικά ντο είχαμε
θα τραωδεί και λέει.

Αριθμός καταχώρησης 233 · Προστέθηκε 28.09.2020, 21:58 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΕΚΚΛΗΣΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Πουλί μ σα σημαδέματα ς
θα κρούω τα καμπάνας,
θα κρού ατα λυπητερά
να κλαίει ο κυρτς κι η μάνα ς.

Αριθμός καταχώρησης 232 · Προστέθηκε 28.09.2020, 21:57 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΕΚΚΛΗΣΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Πουλί μ τα σημαδέματα ς
ακούω και μαθάνω,
ατό αν εν αληθινόν
τον κόσμον θα χαλάνω.

Αριθμός καταχώρησης 160 · Προστέθηκε 28.09.2020, 21:52 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 2 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΕΚΚΛΗΣΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Όντες φορείς και αναλλάεις
και πας σην εκκλησίαν,
να ποδεδίζω ντο εφτάς
τη γονατοκλισίαν.

Αριθμός καταχώρησης 135 · Προστέθηκε 28.09.2020, 17:34 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΕΚΚΛΗΣΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Θα αρχινώ τα παλαιά
ντ εποίνα κι απανάρχις
ατά δεσπότς κι συγχωρά
ούτε και Πατριάρχης.

Αριθμός καταχώρησης 130 · Προστέθηκε 28.09.2020, 17:30 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΕΚΚΛΗΣΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση


Όντες πας σην εκκλησίαν
ξαν κλωστ τέρεν τα ταφία
σον κόσμον εν και θάνατος
μη καίεις τα ξένα ψύα.

Αριθμός καταχώρησης 8 · Προστέθηκε 27.09.2020, 20:17 · Καταχωρητής admin · Δημοτικότητα 0 · Σχόλια 0
Κατηγορία ΕΚΚΛΗΣΙΑ · Προέλευση ΑΓΝΩΣΤΟ ·

Μου αρέσει! · Κοινοποίηση

1