Πληροφορίες για τη σελίδα

Η γλώσσα για έναν λαό μπορεί να είναι απλά ένα μέσο επικοινωνίας. Για εμάς τους Πόντιους όμως, η ποντιακή διάλεκτος είναι η ταυτότητά μας. Αποτυπώνει την διαφορετικότητα και την ιδιοσυγκρασία μας. Καθορίζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε κ βλέπουμε τον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια η γλώσσα έχει αρχίσει να φθίνει. Οι νεότερες προσφυγικές γενιές δυσκολεύονται να κατανοήσουν - πόσο μάλλον να ομιλήσουν - την ποντιακή. Γίνονται προσπάθειες μέσα από συλλόγους και εκπαιδευτικά ιδρύματα να διδαχθεί, ωστόσο ελλοχεύει ο κίνδυνος σε λίγα χρόνια αυτή να αποτελεί μια 'νεκρή γλώσσα'. Και τότε θα εκλείψει το ιδιότυπο του Πόντιου, η ποντιακή παράδοση θα χαθεί, ήθη και έθιμα θα ξεχαστούν, οι μνήμες θα ξεθωριάσουν.

Το σημαντικότερο όπλο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας ενάντια στη φθίνουσα αυτή πορεία είναι η μουσική μας. Δε νοείται ποντιακό τραγούδι χωρίς ποντιακή λαλιά. Η μουσική ποντιακή παράδοση εμπεριέχει πληθώρα τραγουδιών των οποίων οι στίχοι κρύβουν έναν ανεκτίμητο θησαυρό ιστορικών, λαογραφικών, γλωσσολογικών στοιχείων και προφορικών παραδόσεων. Η διάσωσή τους αποτελεί υποχρέωσή μας, για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ως αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού.

Γι'αυτό, λοιπόν, τον Αύγουστο του 2020, αναλάβαμε το εγχείρημα να κατασκευάσουμε αυτόν τον ιστότοπο, με σκοπό να δημιουργήσουμε μια βάση καταγραφής Ποντιακών Δίστιχων, στην οποία να έχουν όλοι πρόσβαση.

Η συλλογή αποτελείται από υπάρχοντα και νέα δίστιχα, τα οποία κατηγοριοποιούνται βάσει θέματος και βάσει δημιουργού.

Ευελπιστούμε να συγκεντρώσουμε και να καταγράψουμε μεγάλο μέρος του πλούτου των υφιστάμενων δίστιχων, αλλά και να δώσουμε έναυσμα και βήμα σε νέους δημιουργούς να δημοσιεύσουν δείγματα της γραφής τους.

Σ' αυτήν την πρωτοβουλία, σας θέλουμε όλους αρωγούς. Με συλλογική προσπάθεια και ατομική ευθύνη μπορούμε να πετύχουμε το στόχο. Για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι... Η Ποντιακή Φλόγα δε θα σβήσει...