Πληροφορίες για τα ποντιακά δίστιχα

Τα Ποντιακά Δίστιχα αποτελούν τον κορμό των ποντιακών τραγουδιών.

Συνήθως πρόκειται για 2 ιαμβικούς 15σύλλαβους στίχους, οι οποίοι ομοιοκαταληκτούν. Σπανιότερα, μπορεί οι δύο στίχοι να αποτελούνται από λιγότερες συλλαβές (π.χ. 14) ή το μέτρο να είναι τροχαϊκό.

Κάθε στίχος έχει μία τομή μετά την όγδοη συλλαβή, η οποία τον χωρίζει σε δύο επιμέρους ημιστίχια χωρίς ομοιοκαταληξία και διασκελισμό.

Όσον αφορά την τεχνοτροπία, ισχύει η αρχή της ισομετρίας. Υπάρχει συμμετρική αντιστοιχία μορφής και περιεχομένου και κάθε δίστιχο εσωκλείει ένα αυτοτελές ολοκληρωμένο νόημα.

Όπως και στη δημοτική ποίηση, ο πρώτος στίχος ενός δίστιχου ονομάζεται 'πρόοδος' και θεωρείται εισαγωγικός αφού εισάγει ένα θέμα και ο δεύτερος 'επωδός', ο οποίος το συμπληρώνει και δεν το αφήνει μετέωρο.

Οι δύο στίχοι μαζί πραγματώνουν κάποιον ποιητικό σκοπό, και αποτελούν καρπό μιας ψυχικής συγκίνησης. Είναι εκφράσεις ψυχής και εκφράζουν συναισθήματα. Καλύπτουν όλους τους τομείς της ζωής των Ποντίων. Μιλούν για αγάπη, έρωτα, πόνο, μίσος ακόμα και θάνατο.

Αυτή η νοηματική πληρότητα μαζί με τη συντακτική αυτονομία, το ομοιοτέλευτο και τη λακωνικότητα των ποντιακών δίστιχων διευκολύνουν τη γρήγορη απομνημόνευσή τους, αλλά και υποβοηθούν το ταλέντο κάποιων να συνθέτουν με μαεστρία αυτοσχέδια στιχάκια με συμπυκνωμένο νόημα.