Τα τραωδίας ντο εξέρτς
σην κάρδια'ς π'ειν γραμμένα
γράψον και φύλαξον' ατα
να είν τοπλαεμένα!

Καλωσήρθατε στο touloum.gr, τη μοναδική κοινότητα δημιουργών και ανοικτή συλλογή ποντιακών δίστιχων στο διαδίκτυο.

Τα πιο πρόσφατα δίστιχα
Τα πιο δημοφιλή δίστιχα
Τα δίστιχα με τα περισσότερα σχόλια
Νέα σχόλια
Οι πιο δραστήριοι χρήστες

Στη σελίδα μας υπάρχουν συνολικά :
200 δίστιχα
26 χρήστες
1 καταχωρημένα σχόλια σε δίστιχα, και
105 φορές έχει πατηθεί 'Μου αρέσει' σε δίστιχα!


Τα πιο πρόσφατα δίστιχα

 1. 02.05.2021, 13:56

  Εγάπην πάχνια ίνεται
  και ρουζ σα σελενόπα
  παν βόσκουνταν τα πρόατα
  μελεσεύνε τ αρνόπα.

 2. 02.05.2021, 13:54

  Απάν σον Άγιον Πνεύματον
  κερίν εξέβα νάφτω
  είδα τεν και κατ έπαθα
  τον κύρνατς ανασκάφτω

 3. 02.05.2021, 13:52

  Κάποτε ρούζω σο ρακίν
  και σα παλαλωτά-ι
  ατώρα η τρυγόνα μου
  ας έξερα ντεφτάει.

 4. 30.04.2021, 08:15

  Εσύ σον Άδην ΄κι έπρεπες,
  σον Άδην ντ έργον είχες.
  Σον Άδην πρέπνε γέροντοι
  και ταλαιπωρημένοι

 5. 28.02.2021, 15:56

  Αναθεμά σας έρημα
  θα βλαστημώ σας τσόλια,
  αρνίμ εβαρυκάρδεσα
  θ απηδιαβαίνω ασ όλια.


Τα πιο δημοφιλή δίστιχα

 1. 8

  Όλιον τον κόσμον θα κουρτώ
  τη θάλασσαν θα πίνω
  με τέναν αναστέναγμαν
  του ηλ το φως θα βζήνω.

 2. 6

  Του ήλ το φως θα κουβαλώ
  και σύρ ατο σο ρέμαν,
  για να βραδύν ολήορα
  κι έρχουμαι με τ εσέναν

 3. 6

  Τα δάκρια μ στάζνε σο ποτήρ
  και σίτια πίνω κλαίω,
  τα τέρτια μ τα παράπονα μ
  κανάν κ έχω να λέω.

 4. 6

  Τη καρδιας ιμ το γερίν
  ακράνοιχτον επέμνεν,
  τα δύο χέρια μ’ τ’ άκλερα
  την έλα σ’ αναμέν’νε.

 5. 5

  Η καρδια μ ετσουρούεψεν
  εέντον δύο αυλάκια
  ασ έναν τρέχνε τ αίματα
  κι ασ άλλο τα φαρμάκια.


Τα δίστιχα με τα περισσότερα σχόλια

 1. 1

  Εμέν κατηορούνε με
  ζαέρ κι γιαραεύω,
  θα πω ρωτώ τ αρνόπο μου
  κι ατό θα ινιανεύω.

 2. 0

  Εγάπην πάχνια ίνεται
  και ρουζ σα σελενόπα
  παν βόσκουνταν τα πρόατα
  μελεσεύνε τ αρνόπα.

 3. 0

  Το φίλεμαν ντ εδόκες με
  πουλόπο μ έλα να το
  άλλο σε μεν κες μη τερείς
  κάποιος εγροικά το.

 4. 0

  Ανάθεμα ανάθεμα
  αΐκον γειτονίαν
  εποίκαν ατο καλατσήν
  ντ εφίλεσα σε μίαν.

 5. 0

  Ο ουρανόν αστράφτ βροντά
  και ρουζ τα γιλτουρούμια
  το κιφαλ ιμ ετσάκωσα
  σ εσά τα καλτουρούμια.


Νέα σχόλια

 1. 02.10.2020, 10:42

  Εμέν κατηορούνε με
  ζαέρ κι γιαραεύω,
  το χρέος κι φοούμ ατο
  το κέρδος κ αραεύω..

 2.  

   

 3.  

   

 4.  

   

 5.  

   


Οι πιο δραστήριοι χρήστες

 1. 170 δίστιχα

  admin

 2. 17 δίστιχα

  Lena Sigma

 3. 3 δίστιχα

  Juanita

 4. 3 δίστιχα

  Xaroula Siam

 5. 3 δίστιχα

  Savvelis